Floaterlaser

De CBR keuring is onderdeel van de Gezondheidsverklaring die door het CBR verplicht wordt gesteld om een rijbewijs aan te kunnen vragen of te verlengen. Zij toetsen of weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Doorgaans verloopt de aanvraag en de goedkeuring van de Gezondheidsverklaring vlekkeloos.

Maar bij sommige gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen is er extra controle van een medisch specialist nodig. Hetzelfde geldt als uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag verloopt. U dient dan na het invullen van uw Gezondheidsverklaring ook een keuringsformulier te laten invullen door een onafhankelijk keurend specialist.

Bezoek Floaterlaser